Lavatrice Profesionale

Cdo lavatrice ka një përdorim ndryshe. Electrolux Professional, ofron një gamë shumë të gjerë produktesh profesionale, që ju mundësojnë lehtësi në përdorimin e produktit hap pas hapi.

Linja e re 6000 e Lavatriceve profesionale janë projektuar për përdorimin sa më minimal të ujit, energjisë dhe konsumimit të detergjentit.

Më i lëhtë dhe i sigurtë

Dizajn ergonomik i përqëndruar në ekpseriencën më të mirë të përdoruesit.

Ekonomik

Vecori inovative që mundësojnë minimizimin e kursimeve dhe të kohës.

Zgjidhe në cdo moment

Mund të monitoroni në cdo moment pajisjen tuaj, pavarësisht se ku ndodheni.

Produktivitet i lartë

Mund të lani edhe të thani në një kohë shumë të shkurtër.

Tharëse Profesionale

Linja më e rë e tharëseve të linjës 6000 nga Electrolux është më efikase se e cdo kompetitori. Falë dizajnit ergonimik dhe përqëndrimi I paisjes në lëhtësinë e përdorimit, e bëjnë këtë model shumë të thjeshtë në përdorim.

Linja 6000 bën të mundur kursimin e energjisë deri në 60% fale teknologjisë së avancuar prezente gjatë procesit te tharjes. Jo vetëm bën të mundur kursimin e energjise deri ne 60% por është tharesja më e shpejtë në treg.

Më i lëhtë dhe i sigurtë

Dizajn ergonomik i përqëndruar në ekpseriencën më të mirë të përdoruesit.

Ekonomik

Vecori inovative që mundësojnë minimizimin e kursimeve dhe të kohës.

Zgjidhe në cdo moment

Mund të monitoroni në cdo moment pajisjen tuaj, pavarsisht se ku ndodheni.

Produktivitet i lartë

Mund të lani edhe të thani në një kohë shumë të shkurtër.

Hekur Profesional

Me pajisjet e hekurosjes të Electrolux Professional ju mund të zgjidhni nga një gamë e madhe easy-to-use, nga pajisjet autonome deri tek ato të thjeshtat, nga pajisjet që ju suportojnë për punë me volum të vogel deri tek modelet që ju suportojnë volum të lartë pune, duke variuar nga nevojat tuaja.

Nga përdorimi I këtyre pajisjeve përveç rritjes së produktivitetit, ju do të vëreni dhe një hekurosje të cilësisë së lartë, veshje pas veshje pa i dëmtuar ato.

LG Giant C Lavatrice

Larja/Tharja per lavatricel LG Giant-C

LG ofron një gamë shumë të gjërë produktesh profesionale që ju mundësojnë lehtësi në përdorimin e produktit hap pas hapi.

Linja e re e Giant-C e lavatriceve dhe tharseve profesionale janë projektuar për përdorimin sa më minimal të ujit, energjisë dhe konsumimit të detergjentit.

Vecoritë kryesorë të produkteve të linjës te Giant-C janë:

LG Giant C vecorite

Pajisur me një sensor që dedekton nivelin e papastërtisë I cili bën të mundur larjen sa më ideale.

Lg Giant C Kazani

Kazani i cili është I pozicionuar me një kend prej 10 gradësh mundëson kursimin e ujit dhe bën të mundur mbajtjen e një sasie më të madhe të ujit në brëndësi të kazanit.

LG Giant C Sistemi i Atomizimit

Sistemi i Atomizimit bën të mundur që kazani të mbushet në një kohë të shkurtër falë sprucatorit te ujit I cili jo vetëm që ju shpejton kohën e larjes por bën të mundur një pastrim më të mire të rrobave gjithashtu edhe kazanit të lavatrices.

LG Giant C Dampers

Kazan i paisur me 3 dampera që bëjnë të mundur uljen e vibrimeve dhe reduktimin e zhurmës gjatë larjes

Lg Giant C Inverter Direct Drive

Inverter Direct Drive
Motorri i ndërlidhur me kazanin ka rezultate më superiore në fortësi dhe jetëgjatësi.

Lg Giant C Fleksibiliteti 2

Mundësia për tu vendosur në pozicionet domino, bën te mundur kombinimin perfekt duke kursyer edhe hapsirë në lavanderinë tuaj.

LG Titan C Lavatrice

Larja/Tharja për lavatrice LG Titan-C (https://www.lg.com/global/business/commercial-laundry-titan-c) + nga Giant-C

LG Titan C Autodoza

Sistem I integruar për marrjen automatike të detergjentit të lengshëm që lejon më shumë lehtësira në përdorim.

LG Titan C

Performacë e shkëlqyer në tharje falë motorrit shumë të fuqishëm dhe teknologjisë me tharje me kondesim që ju jep më shumë siguri në ruajten e cilesisë së rrobave tuaja.

LG Titan C Dumpers

Kazan i paisur me 4 dampera që bëjnë të mundur uljen e vibrimeve dhe reduktimin e zhurmës gjatë larjes

Hekurosja nga GMP

Vecoritë kryesore të hekurit profesional GMP

I lëhtë dhe i sigurtë

Dizanj ergonomik i përqëndruar në ekpseriencën më të mirë të përdoruesit.
green-savings-icon-thin

Ekonomik

Kontrolli elektrinik I temperaturës sëbashku me sistemin e ri që bën të mundur shpërndarjen e nxehtësisë e bën ndër më ekonomikët në industri.
icon-productivity

Produktivitet i lartë

Vetëm me një prekje të lehtë të pedalit bën të mundur fillimin e punës dhe ndaljes së paisjes në cdo moment. Kjo shoqeruar edhe me një produktivitet prej 3.4 m/min e bën hekurin cilindrik nga GMP zgjedhjen perfekte.

Kontakto me nje Ekspert